Loading...

Ekspo Datums

KragDag Opvoedkunde Sub-Ekspo

Donderdag – Saterdag 9 – 11 Augustus 2018 (09:00 – 16:00)

KragDag Terrein (Rhenosterfontein 514 JR Gedeelte B, Cullinan Distrik, 1001)

———-

CHE Opvoedkunde Ekspo

Saterdag 15 September 2018 (9:00 – 15:00)

Stellenberg NG Gemeente (Edelweis Rd & Mountain View Drive, Stellenberg, Kaapstad)

———-

Gauteng Opvoedkunde Ekspo

Saterdag 20 Oktober 2018 (9:00 – 15:00)

Voortrekker Monument Amfi Saal (Monument St, Groenkloof 358-Jr, Pretoria)

———-

KwaZulu-Natal Opvoedkunde Ekspo

Saterdag 10 November 2018 (9:00 – 15:00)

Anthem Church, Durban Noord (31 Mackeurtan Avenue, Broadway, Durban North)

“Onderwys is nie die volmaak van ’n emmer nie, maar die aansteek van ’n vuur”

– William Butler Yeats